หมวดหมู่
เสมา 3

‘ครูโอ๊ะ’ เปิดตัวบทเรียนออนไลน์การเรียนรู้กัญชา-กัญชง ผ่านแอปพลิเคชัน ONIE LEARN

(28 มกราคม 2564) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป […]

หมวดหมู่
สกศ.

สกศ.นำร่องจัดการเรียนการสอน พัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

(25 มกราคม 2564) ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภากา […]