หมวดหมู่
ภูมิภาค เสมา 2

‘มหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลังสู่ศตวรรษที่ 21’ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ‘คุณหญิงกัลยา’ ชูเป็นต้นแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสืบทอดประเพณีอันดีงามควบคู่กัน

(23 มกราคม 2564) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เ […]