‘สุทิน’ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย” 4 ภาค 5 จังหวัด นำร่องภาคอีสาน ที่กาฬสินธ์ุ 18-19 ก.พ.นี้

กระทรวงศึกษาธิการ 10 กุมภาพันธ์ 2566 / นายสุทิน แก้วพนา... Continue Reading →

ผู้ช่วยปลัด ศธ.ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการสร้างเสริมสุขภาวะป้องกันก่อนรักษา ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

10 กุมภาพันธ์ 2566 กระทรวงศึกษาธิการ - นายสมใจ วิเศษทัก... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑