‘พิเชฐ’ เผยความคืบหน้าบูรณปฏิสังขรณ์หอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ ยอดบริจาค 8 แสนบาท ช่างสิบหมู่เตรียมลงฝีแปรงจิตรกรรมภายใน

กระทรวงศึกษาธิการ 3 กุมภาพันธ์ 2566 – นายพิเชฐ โพธิ์ภัก... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑