ประกาศ ศธ. เรื่อง การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เผยแพร่ป... Continue Reading →

‘พิเชฐ’ เปิดโครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน” ในพื้นที่ศึกษาธิการภาค 10 ที่อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี 20 กุมภาพันธ์ 2566 - นายพิเชฐ โพธิ์ภักด... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑