ศธ.เปิดตัว “อาสาสมัครผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)” ตั้งเป้า 30,000 คน ดึงช่วยงานการศึกษาทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ศธ.เปิดตัว "อาสาสมัครผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑