‘คุณหญิงกัลยา’ ติดตามขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ศธ. ที่สุรินทร์ พร้อมขยายโครงการ “วิทยาศาสตร์พลังสิบ” สู่โรงเรียนในพื้นที่ อย่างทั่วถึง

จังหวัดสุรินทร์ 2 กุมภาพันธ์ 2566 / คุณหญิงกัลยา โสภณพน... Continue Reading →

‘คุณหญิงกัลยา’ ลงพื้นที่ปทุมธานี ติดตามโครงการเกษตรอัจฉริยะประณีตในโรงเรียน แนะต่อยอดขายไอเดีย-ผลิตภัณฑ์สู่ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน

จังหวัดปทุมธานี 1 กุมภาพันธ์ 2566 / คุณหญิงกัลยา โสภณพน... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑