ศธ.ขยายเวลาเปิดรับสมัคร ‘อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ)’ ถึง 28 ก.พ.นี้

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ) โดยเปิดรับผู้สูงอายุ รวมทั้งครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือคณะกรรมการสถานศึกษา หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) หรือผ่านการฝึกอบรมด้านอาสาสมัคร เป็นผู้ที่มีจิตอาสา เข้ามาช่วยงานด้านการศึกษา สอนอาชีพ พัฒนาทักษะวิชาชีพหรืออาชีพเสริมทุกจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น

เพื่อให้มีระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร เป็นไปด้วยความเหมาะสมและทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงขยายระยะเวลาการรับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ ลิงก์รับสมัคร volunteers.moe.go.th

อ่านข่าวประกาศรับสมัคร
https://moe360.blog/2023/01/31/volunteers-moe

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: