‘ตรีนุช’ ยกนิ้วสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ลุยต่อยอดผลงานสู่ SME ทัดเทียมนานาชาติ

ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต, 10 กุมภาพันธ์ 2566 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้แทนสถานประกอบการและผู้ทรงคุณค่าทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โดยว่าที่ ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารระดับสูงร่วมงาน

รมว.ศธ. กล่าวว่า ขอชื่นชมเยาวชนของชาติ นักเรียน นักศึกษาอาชีวะที่ให้ความสนใจ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่มีคุณค่าในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสแสดงศักยภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ โครงการนี้มุ่งเน้นให้เยาวชนมีทักษะในหลายด้าน ส่งเสริมฝีมืออาชีวะรุ่นใหม่ให้กล้าคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กอาชีวะสร้างประโยชน์ต่อสังคมหลากหลายผลงาน

จากการที่ได้ชมผลงานของน้อง ๆ ถือเป็นผลงานนวัตกรรมที่อาศัยทั้งความรู้ทางเทคนิค ทักษะ การคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นตัวอย่างหลักการที่ดีของอาชีวะ การลงมือปฏิบัติคิดค้นกลไกสิ่งใหม่แล้ว การจดสิทธิบัตรเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่อย่างยิ่ง ตามที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ว่า “อาชีวะสร้างชาติ” เป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนภาคธุรกิจ ภาคเศรษฐกิจของชาติ เป็นเวทีที่สร้างโอกาสและกำลังใจในการพัฒนาชาติต่อไป

“ขอฝากผู้บริหารนำนวัตกรรมผลงานยอดเยี่ยมของเยาวชนไปต่อยอดสร้างโอกาส เพราะความสามารถพิเศษเหล่านี้ ควรให้เยาวชนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และเชื่อมโยงเข้าถึงแหล่งเงินทุน SME ที่จะต่อยอดกระบวนการคิดให้มีการพัฒนาไปได้ไกล รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่เยาวชนและครู เพราะหลายประเทศลงทุนระดับมหาศาลสำหรับนวัตกรรม เราควรมองการณ์ไกลถึงความสำเร็จในมิติสังคมและอนาคตของเยาวชนในประเทศ พร้อมต่อยอดสู่ธุรกิจเชิงพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่อไป”

เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนโยบายสนับสนุนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง พบความสำเร็จที่เป็นผลงานต่อยอดจนจดสิทธิบัตรมากกว่า 30 ผลงาน และพัฒนาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมากกว่า 400 ผลงาน

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างกำลังคนอาชีวศึกษาเป็นนวัตกรในการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมเยาวชนอาชีวศึกษาเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ นักวิจัย พัฒนาทักษะองค์ความรู้ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ พร้อมขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่สู่การจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา

ภายในงานมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลนานาชาติ และนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 รวมถึงการแข่งขันหุ่นยนต์สาธิตในงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ มีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนสถานประกอบการ จากภาครัฐและเอกชน ครู นักเรียน นักศึกษากว่า 1,000 คน เข้าร่วม

พบพร ผดุงพล / ข่าว
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: