‘ตรีนุช’ ลงดาบสอบวินัย “ผอ.-ครูกล้อนผม” ย้ำลงโทษต้องไม่ทำให้อับอาย

10 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้กรรไกรตัดผมนักเรียนกว่า 100 คน ระหว่างเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้าว่า ยอมรับว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม และได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

วันนี้ (10 ก.พ.) สพฐ.ได้รายงานมาแล้วว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีมูลความจริง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและครูรายดังกล่าวแล้ว และอยากเน้นย้ำว่าจากนี้ไปจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวอีก โดยเฉพาะวิธีการลงโทษนักเรียนจะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสม ต้องไม่ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกอับอาย

“กรณีครูกล้อนผมนักเรียนกว่า 100 คนระหว่างเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า เป็นการลงโทษที่ไม่เหมาะสม ดิฉันเข้าใจเจตนาดีของครูที่ต้องการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ ซึ่งครูสามารถลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548 และสิ่งที่สำคัญ คือ การลงโทษนั้นต้องเป็นการกระทำที่ไม่รุนแรงหรือทำให้นักเรียนเกิดความอับอายหรือสูญเสียความมั่นใจในคุณค่าของตนเอง เพราะฉะนั้นอยากให้ครูคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการลงโทษที่ต้องการให้นักเรียนได้เป็นคนดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พร้อมต่อการเรียนรู้ไม่ใช้อารมณ์จนทำให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่ดี” นางสาวตรีนุช กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: