“ครูกัลยา” นำทัพผู้บริหาร 4 องค์กรหลัก ศธ. ขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ

“คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” นำทัพผู้บริหาร 4 องค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ คัดเลือกโรงเรียน 3 รูปแบบพัฒนาให้เห็นผล 349 โรงเรียน คือ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 183 แห่ง โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 77 แห่ง และโรงเรียน Stand Alone 89 แห่ง นำร่อง 15 แห่งก่อนในปีนี้ พร้อมจัดสรรงบฯ ให้แห่งละ 2 ล้านบาท ที่เหลือได้รับงบฯ สนับสนุนแห่งละไม่เกิน 4 แสนบาท

(15 มีนาคม 2564) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาได้รับทราบนโยบายและเสนอแนะแนวทางที่ควรดำเนินการตามนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ทั้ง 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมคุรุสภา พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live รายการ @จันทรเกษม, ศธ.360 องศา และ OBEC Channel

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมเดินหน้า ขับเคลื่อน สานต่อ นโยบายบูรณาการด้านการศึกษาให้มีความต่อเนื่อง โดยเร่งรัดให้เห็นเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด ซึ่งขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 349 โรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

  • โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 183 โรงเรียน
  • โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 77 โรงเรียน
  • โรงเรียน Stand Alone 89 โรงเรียน

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้สั่งการให้ สพฐ.ทำการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องที่สามารถเป็นต้นแบบของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone แบ่งเป็น 5 ภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 15 โรงเรียน ให้แต่ละโรงเรียนเขียนโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณปีนี้ ภายใต้กรอบวงเงินโรงเรียนละไม่เกิน 2,000,000 บาท

ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 334 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 178  โรงเรียน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 72  โรงเรียน และโรงเรียน Stand Alone 84  โรงเรียน จะได้รับงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนละไม่เกิน 400,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้บริหารและครูต้องไปคิดวิเคราะห์แบบโค้ดดิ้งมาก่อนว่า จะทำอย่างไรให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดีขึ้น และเป็นไปตามตัวชี้วัด แล้วเสนอมายังคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณตามความเหมาะสม ส่วนรุ่นที่ 2 และ 3 จะส่งรายละเอียดตามมาในเดือนมีนาคมและเมษายนนี้

“การยกระดับคุณภาพการศึกษานั้น จะต้องให้ความสำคัญกับพัฒนาคุณภาพเป็นหลัก นอกเหนือจากการพัฒนาเชิงกายภาพ ทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน การจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมภายในปีนี้”

รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน สานต่อ และเร่งรัด การดำเนินนโยบายตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้ง 10 ด้าน* ตามที่ได้เคยแถลงไว้ตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติให้รับหน้าที่ เพื่อช่วยวางรากฐานการศึกษาให้เด็กไทย โดยใช้ Coding วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นตัวขับเคลื่อน

————-

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: