ครูโอ๊ะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต.บางพระ จ.ชลบุรี

ครูพี่โอ๊ะ ลุยโคกหนองนาบางพระ ภาคภูมิใจ กศน.ไอดอล เมืองชลบุรี เป็นต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นพี่รุ่นน้องคว้าโอกาสในการเรียนรู้ทุกช่วงวัย กศน.

(15 มีนาคม 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นพิธีกรกิตติมศักดิ์ รายการถ่ายทอดสด “กศน.โชว์ by ครูพี่โอ๊ะ” ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ETV Channel โดยร่วมพูดคุยสัมภาษณ์ กศน.ไอดอล พร้อมด้วยนายนคร วรรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.บ้านปึก อ.เมืองชลบุรี (ผู้ใหญ่บ้านรางวัลแหนบทองคำ) และนายเดชาธร ลือแก้วมา ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับบริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด(สวนนงนุชพัทยา) ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ทั้งสองท่านถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาว กศน. ที่มีความวิริยะอุตสาหะร่ำเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และยิ่งได้พูดคุยถึงประวัติ แรงบันดาลใจ ตลอดจนมุมมองความคิดและทัศนคติต่อการศึกษาไทยและการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ยิ่งทำให้เห็นว่า กศน.จัดการศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง ต้องขอบคุณที่เลือกเรียนกับ กศน. แสดงให้เห็นว่าทุกคนให้ความมั่นใจในการให้โอกาส กศน. เป็นหนทางที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ชีวิตแก่คนไทยทุกคน ซึ่งทั้งสองท่านได้มอบแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่นักศึกษา กศน. รวมถึงผู้ที่ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาในภาคปกติ ตลอดจนผู้ที่มองหาโอกาสในการเพิ่มทักษะชีวิต พร้อมเชิญชวนให้มาเรียนกับ กศน. ที่จัดการเรียนการสอนในทุกมิติ ทั้งการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะเราคือ กศน.เพื่อประชาชน กศน.สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทุกช่วงวัย ซึ่งตนเองพร้อมรับฟังทุกคำแนะนำ เพื่อนำไปปรับปรุงในมิติแห่งการศึกษา ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

“งานในวันนี้ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิด วิธีการขับเคลื่อนและบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพของจังหวัดชลบุรี รวมทั้งมุมมองและแนวคิดในการดำเนินชีวิตต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกช่วงทุกวัย สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ที่จะทำให้ประเทศไทย มีทั้งความรักความสามัคคี ความเจริญรุ่งเรือง และความมั่นคง”

นายนคร วรรัตน์ กล่าวว่า จากการที่ได้ศึกษาที่ กศน.อำเภอเมืองชลบุรี ในระดับม.ปลายรู้ที่ประทับใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของ กศน. และได้มีการประสานงานกับสถานศึกษา และครู กศน.ตำบลในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ และสร้างความภาคภูมิใจที่ ได้จบการศึกษาที่ กศน. เนื่องจากได้พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบ ซึ่งหลังจากศึกษาจบแล้วได้นำวุฒิการศึกษาไปศึกษาต่อยอดจนจบปริญญาตรีทำให้ได้มีการพัฒนา คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น ในด้านของการงาน ด้านอาชีพ ด้านสังคม รวมถึงได้รับการยอมรับจากสังคม จนทำให้ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม(แหนบทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2559 ของจังหวัดชลบุรี, ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ พ.ศ. 2560 จากจังหวัดชลบุรี, รางวัลคนดีศรีเมืองชล สาขาผู้นำท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2563

นายเดชาธร ลือแก้วมา กล่าวว่า ตนเองจบการศึกษาเพียง ป.6 ในจังหวัดสกลนคร ต้องออกจากโรงเรียนมาดูแลคุณแม่ เนื่องจากคุณพ่อเสียชีวิต ทำให้เข้าสู่ตลาดแรงงานตั้งแต่อายุยังน้อย ต้องขอบคุณ ผอ.สุรัสวดี เลี้ยงสุพงศ์ และครูวีรากร มณีทรัพย์สุคนธ์ ที่แนะนำ อบรม สั่งสอน จนสำเร็จการศึกษา กศน.สัตหีบ ในระดับม.ปลาย ทำให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ จนจบระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ตามลำดับ ที่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี หากไม่มี กศน.สัตหีบ คอยช่วยเหลือ และสนับสนุนในวันนั้น คงไม่มีโอกาสได้สวมชุดครุยเพื่อรับปริญญาให้คุณแม่ได้ภาคภูมิใจในวันนี้กศน.คือ ผู้ให้ ให้โดยหวังอะไรตอบแทน อยากขอให้ประชาชนทุกคนที่กำลังศึกษา และกำลังคิดจะศึกษา กศน. นำผมเป็นแรงบันดาลใจ เพราะไม่ว่าเราจะด้อย พลาด หรือขาดโอกาสทางการศึกษาเพียงใด ยังมีหน่วยงานของภาครัฐที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ และให้โอกาสทุกคนที่อยากศึกษาต่อ ดังคำกล่าวที่ว่า กศน.คือผู้ให้เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชม และสนับสนุนผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.ของชาว กศน.จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีความโดดเด่นและคงความเป็นอัตลักษณ์ตามบริบทท้องที่ ซึ่งขณะนี้ กศน.ได้เข้ามาส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีเกษตรธรรมชาติ การเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย เข้ากับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยนายอนุชา พงษ์เกษม ผอ.กศน.จังหวัดชลบุรี นำเยี่ยมชม มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ น้ำพริกคุณชาย, ผลิตภัณฑ์ Marbling Art (งานศิลปะที่เกิดจาก การหยด สะบัดสี วาดลวดลายลงบนพื้นผิวน้ำเจล), ผ้าบาติก, กิ๊ฟช็อป(พวงกุญแจ, ผ้าเช็ดหน้า,หน้ากากอนามัยแบบถัก), จักสานชะลอมปิ่นโต เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปชมรายละเอียดผลิตภัณฑ์/สินค้าเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี Website:http://chon.nfe.go.th
โทร 038 287 148

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: