ปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2564

ระดับก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดเฉพาะ ม.ปลาย, โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ, โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ, โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค

ทั้งนี้ ให้ยื่นความจำนงขอให้จัดที่เรียน ทุกระดับชั้น ในระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2564 ประกาศผล 13 พฤษภาคม 2564 และมอบตัว 15 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามปฏิทินการรับนักเรียน (ภาพสุดท้ายแนวนอน)

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือ นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 – Google ไดรฟ์