คำสั่ง สป.ศธ.ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง/ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 350/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: