นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 350/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค สั่ง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564