สป.ศธ.จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 458 คน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา (ลงทะเบียนที่บริเวณสนามหญ้าคุรุสภา ช่วงเวลา 9.00-11.00 น.)

อัปเดต : รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธี https://drive.google.com/file/d/1oYbb0H_pKXyTS4sBuB10kEH-LAbFrAhw/view?usp=sharing

กำหนดการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ