รมว.ศึกษาธิการ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” โพสต์เฟซบุ๊ก การลงพื้นที่ติดตาม “แผนบูรณาการการศึกษา” ของจังหวัดอ่างทอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด พร้อมขอบคุณภาพการทำงานร่วมกันของ ศธจ.-เขตพื้นที่การศึกษา-ส่วนกลาง-ชุมชน ที่ร่วมทำงานอย่างเป็นเอกภาพ นำไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนอย่างยั่งยืน

เมื่อวานได้ส่งทีมงานไปลงพื้นที่เพื่อติดตาม “แผนบูรณาการการศึกษา” ของ จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก แต่เท่าที่สัมผัสจากการลงพื้นที่ครั้งก่อน ได้เห็นความเป็นอยู่ของเด็กๆ ที่ค่อนข้างยากลำบาก ดังนั้น การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชนให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ได้เห็นภาพการทำงานร่วมกันของศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งคณะจากส่วนกลาง รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในการดำเนินงานแล้ว ช่วยย้ำและทำให้เกิดความมั่นใจว่า จากนี้ไปกระทรวงศึกษาธิการในทุกฟันเฟือง จะร่วมกันทำงานอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ การจัดการระบบการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่าย ทุกคณะ ที่กำลังมุ่งมั่นทำงานกันทั่วทั้งประเทศด้วยครับ

ที่มา facebook