ปลัด ศธ.ให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น โครงการ “NIHONGO Partners” รุ่นที่ 10 พร้อมมอบเกียรติบัตรในโอกาสเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่

กระทรวงศึกษาธิการ 22 กุมภาพันธ์ 2566 – นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) ให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 10 จำนวน 47 คน พร้อมมอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสเสร็จสิ้นภารกิจในประเทศไทย โดยนายคุริยามะ มาซายูกิ ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และคณะ เข้าร่วม

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นภายใต้โครงการ NIHONGO Partners (นิฮงโกะ พาร์ทเนอร์) รุ่นที่ 10 ที่ได้เสร็จสิ้นวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ถือเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศธ. กับเจแปนฟาวน์เดชั่น ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2014 โดยมีครูและนักเรียนของประเทศไทยจำนวนมากได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นจากผู้ช่วยสอนซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรงมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี

สำหรับปีนี้เป็นปีแห่งการครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น 136 ปี และครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อาเซียน ถือเป็นอีกวาระสำคัญในการกะชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนาน อีกทั้งให้ความสำคัญซึ่งกันและกันในการพัฒนาด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ และเชื่อมโยงไปในระดับภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมต่อการแข่งขันในระดับโลก

ในนามของ ศธ. ขอขอบคุณผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 10 ทุกคน ที่ได้ทุ่มเทและใช้ความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของตนเองในการสอน และทำงานร่วมกับครูไทยอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เชื่อมั่นว่าประสบการณ์ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ และความทรงจำอันมีค่าในประเทศไทย ประทับใจที่รัฐบาลญี่ปุ่น และเจแปนฟาวน์เดชั่นให้ความสำคัญและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นให้แก่นักเรียนและครูไทยมาอย่างต่อเนื่อง ศธ.พร้อมให้การต้อนรับผู้ช่วยสอน รุ่นที่ 11 ที่กำลังจะเดินทางมาประเทศไทยในด้วยความยินดียิ่ง

นายคุริยามะ กล่าวว่า ขอขอบคุณ ศธ. และผู้เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นกับครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและสถานศึกษาที่ช่วยเหลือแนะนำการปฎิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ผู้ช่วยสอนแต่ละคนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการสอนให้เหมาะสม แต่ด้วยความมุ่งมั่นจึงทำให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสมบูรณ์เรียบร้อย สุดท้ายนี้ญี่ปุ่นยังคงมีความตั้งใจและแสดงเจตนารมณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง คาดหวังว่าจะเกิดความร่วมมือทางการศึกษาต่อไปในทุกปี

ตัวแทนสมัครอาสาสมัคร รุ่นที่ 10 กล่าวว่า ยินดีเข้าร่วมโครงการนี้เพราะอยากเป็นคุณครูสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ จากที่ไม่มีประสบการณ์ ต่างเมือง ต่างวัฒนธรรม จึงมีความกังวล แต่ได้รับกำลังใจจากครูและนักเรียนชาวไทย ทำให้เกิดความประทับใจและมุ่งมั่นที่จะทำให้นักเรียนทุกคนชอบญี่ปุ่นเก่งภาษาญี่ปุ่นให้ได้ ขอบคุณ ศธ. และเจแปน ฟาวน์เดชั่น อย่างสูงสุดสำหรับโอกาสและประสบการณ์อันล้ำค่าในครั้งนี้

พบพร ผดุงพล / ข่าว
ณัฐพล สุกไทย / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: