‘ตรีนุช’ เปิดตลาดนัดอาชีพ กศน.แก้จนเพื่อคนกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ 18 กุมภาพันธ์ 2566 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ตลาดนัดอาชีพ กศน.แก้จนเพื่อคนกาพสินธุ์” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงาน ณ กศน.อำเภอนามน และ กศน.อำเภอกุฉินารายณ์

รมว.ศธ. กล่าวว่า รัฐบาล “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีความมุ่งมั่นในการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ทั่วประเทศ โดยมีความตั้งใจที่จะใช้การศึกษาเป็นกลไกในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน และท้องถิ่นให้แข็งแรง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ ศธ. ในการติดอาวุธ ให้ความรู้ และฝึกทักษะอาชีพหลากหลายให้แก่ประชาชน เช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านฝีมือ โดยให้การฝึกอบรมที่เน้น New skill, Up-skill และ Re-skill ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ บริบทพื้นที่ และความสนใจ

นอกจากนี้ ยังได้สร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มอาชีพใหม่ที่รองรับ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาแนวใหม่ ที่สามารถสร้างอาชีพหลักที่มั่นคงให้กับผู้เรียน และครอบครัว โดยสามารถสร้างรายได้ได้จริง ทั้งในระหว่างเรียนและหลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้ว และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาชีพ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้ให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาต่อเนื่องในภายหลังเพิ่มเติม ซึ่งผู้สนใจเข้ารับคำปรึกษาสามารถแจ้งได้ที่สำนักงาน กศน.ในพื้นที่ใกล้บ้าน

รมว.ศธ. กล่าวด้วยว่า การจัดงานมหกรรมทั้ง 2 จุดในวันนี้ คือที่ กศน.อำเภอนามน และ กศน.อำเภอกุฉินารายณ์ มีการการสาธิตการฝึกอาชีพระยะสั้น การแสดงผลผลิตจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. การแสดงการจัดจำหน่ายสินค้า กศน.ออนไลน์ผ่านศูนย์ OOCC (ONIE Online Commerce Centre) กศน. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า กศน.พรีเมี่ยมและผลิตภัณฑ์สินค้าดีเด่น จาก โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นฝีมือและความสามารถของพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะฝีมือ จาก กศน.อำเภอทั้ง 18 แห่งในครั้งนี้

“นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี และเป็นความภาคภูมิใจของ ศธ. และการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่ได้ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพได้จริง สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการที่ได้แสดงผลงานอันเกิดจากการพัฒนาความรู้ และทักษะฝีมือจนเป็นผู้เชี่ยวชาญ และสามารถประกอบเป็นธุรกิจของตนเอง และของชุมชน จะสร้างชื่อเสียงของคนชาวกาฬสินธุ์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศต่อไป”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: