“ตรีนุช” มุ่งเป้าแก้หนี้สินครู 4 ภาค นำทัพลุยกาฬสินธุ์ที่แรก

จังหวัดกาฬสินธุ์ 18 กุมภาพันธ์ 2566 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1โรงเรียนกมลาไสย

รับชมภาพพิธีเปิด เฟซบุ๊ก ศธ.360 องศา

รมว.ศธ. กล่าวว่า โครงการนี้เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติ ศธ.จึงต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ที่ปัญหาสำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ขวัญและกำลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งรอบนี้จะกระจายไปยัง 4 ภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้คือสหกรณ์กลุ่มจังหวัด ธนาคาร สถาบันการเงิน กยศ. ได้เข้าถึงพื้นที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายกว่า 16,000 คน ที่เป็นกลุ่มหนี้วิกฤติ รวมมูลค่าหนี้กว่า 31,000 ล้านบาท

การจัดงานครั้งนี้ มีโอกาสพบปะและรับทราบเสียงสะท้อนจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ได้เห็นครูดีใจที่มีโครงการนี้ขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ประสบปัญหาเข้าถึงและเจรจาตัวต่อตัวกับเจ้าหนี้ ไกล่เกลี่ย ปรึกษา ปรับโครงสร้างหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ย ยืดหนี้ หาข้อยุติการบังคับคดีและแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกัน โดยกระทรวงยุติธรรมเป็นตัวกลางไม่เสียค่าใช้จ่าย มีโปรโมชั่นหลายอย่าง ที่สำคัญจะได้รับการผ่อนปรนและสิทธิพิเศษจากสถาบันทางการเงิน ที่จะลดภาระและช่วยเหลือคุณครูอย่างมากมาย ศธ.ก็ตั้งใจที่จะให้ครูได้ปลดเปลื้องในเรื่องของภาระเหล่านี้

หลังการจัดงานครั้งนี้ คาดหวังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู มีขวัญกำลังใจในการที่จะทำงานด้านการสอนและด้านการศึกษา สร้างคุณภาพทางการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนไทย ที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญ และเป็นผู้นำในการนำพาประเทศให้เดินก้าวต่อไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. กล่าวว่า ศธ. มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเยียวยาช่วยเหลือ ทุกครัวเรือนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน และจัดตั้ง “สถานีแก้หนี้ครู” โดยบูรณาการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และภาคีเครือข่าย เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาหนี้ครูเร่งขับเคลื่อนโครงการแก้หนี้ครูอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ขอบคุณความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงินต่าง ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู และที่ขาดไม่ได้คือสถานีแก้หนี้ครูระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา ทั้ง 558 สถานี 77 จังหวัด ที่ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

สำหรับพิธีเปิดงานในวันนี้ มีผู้บริหาร ศธ.ประกอบด้วย นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน, นายนิรุติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม และนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ

โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษา ปรับโครงสร้างหนี้ ไกล่เกลี่ยหนี้ ส่งเสริมการออมและการลงทุน และให้ความรู้ด้านการบริหารและจัดการการเงิน จากหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงการคลัง, กระทรวงยุติธรรม, กรมส่งเสริมสหกรณ์, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ, สมาคมธนาคารไทย, สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารกรุงไทย, กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, สกสค., สคบศ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

โครงการมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย “Unlock a better life” สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า ดำเนินการขยายผลจัดขึ้นในทั้งหมด 4 ภูมิภาค 5 จังหวัด คือ

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 18–19 กุมภาพันธ์ 2566 จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 4–5 มีนาคม 2566 จังหวัดอุดรธานี
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 11–12 มีนาคม 2566 จังหวัดสระแก้ว
  • ครั้งที่ 4 วันที่ 18–19 มีนาคม 2566 จังหวัดพิษณุโลก
  • ครั้งที่ 5 วันที่ 25–26 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง unlock.moe.go.th ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

พบพร ผดุงพล / ข่าว
นัทสร ทองกำเหนิด / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: