‘ปลัด ศธ.’ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 17 กุมภาพันธ์ 2566 – นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” ประจำปี 2565 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ณ อาคารหอประชุมประดู่แดง มจพ.

พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย “64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน” ประกอบด้วยรางวัลศาสตราจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น นักวิจัยรางวัลพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บุคลากรและนักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่ทุ่มเทและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

ณัฐพล สุกไทย สรุป/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: