ศธ.ขับเคลื่อน​งานออกแบบกลไกการบริหารและ​การจัดการศึกษา​สู่ภูมิภาค​ (ภาคใต้) ​สอดคล้อง​บริบทพื้นที่​ วางเป้าคุณภาพผู้เรียนเป็นหลัก

จังหวัดสงขลา 16 กุมภาพันธ์​ 2566 –​ กระทรวง​ศึกษาธิการ​ (ศธ.)​ จัด​ประชุม​เชิงปฏิบัติการ​เพื่อออกแบบกลไกการบริหารและ​การจัดการศึกษา​ในระดับพื้นที่ ของกระทรวงศึกษาธิการ​ในพื้นที่​ภาคใต้​ ระหว่าง​วันที่​ 16-17 กุมภาพันธ์​ 2566​ โดยปลัดกระทรวง​ศึกษาธิการ​ มอบหมายให้นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด โดยนายพีระพล พูลทวี ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ศึกษาธิการภาค 5, ภาค 6, ภาค 7, นายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่ม กพร.สป., ศึกษา​ธิการ​จังหวัด 14 จังหวัด​ภาคใต้ และผู้แทนหน่วยงาน​ที่เกี่ยวข้อง​ เข้าร่วมการประชุม ณ​ โรงแรมบีพีแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่​

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัด ศธ. กล่าวว่า กลไกการบริหารและ​การจัดการศึกษา​ในระดับพื้นที่​ภาคใต้ เน้นการจัดทัพขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมมือ และสอดประสานการทำงานร่วมกันเชิงระบบแบบสร้างสรรค์ ทั้งในพื้นที่ระดับภาคและพื้นที่ระดับจังหวัด โดยใช้กลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นกลไกการขับเคลื่อน ที่ผ่านมาขอชื่นชมการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ทั้ง สพฐ. สอศ. สช. กศน. และ อปท. โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาจนเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในหลาย ๆ ด้าน

“การจัดการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องมองไปที่เป้าหมาย “คุณภาพผู้เรียน” เป็นหลัก เน้นบูรณาการการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้รักนักเรียนเหมือนกับลูกหลานของตนเอง และการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนแต่ละด้าน อาจแตกต่างกันได้ตามสภาพแต่ละพื้นที่ สถานศึกษาจึงไม่ต้องสอนเด็กทุกคนให้เหมือนกัน หรือเปรียบเหมือนการตัดเสื้อโหล แต่เราต้องตัดเสื้อสูทเข้ารูปที่เหมาะสมให้ เด็กถนัดกีฬา ส่งเสริมเรื่องกีฬา, ถนัดศิลปะ ก็ควรส่งเสริมศิลปะ ไม่ใช่จะเน้นแต่ด้านวิชาการให้เด็กอย่างเดียว” นายสมใจ กล่าว

นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ในนามผู้จัดการประชุม กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.ศธ. จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนากลไกการบริหารและการจัดการศึกษาของ ศธ. พร้อมทั้งออกแบบกลไกการบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ โดยกำหนดจัดกิจกรรมนำร่องใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จัดกิจกรรมที่จังหวัดลำปาง, ภาคกลาง จัดกิจกรรมที่จังหวัดสมุทรสงคราม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดอุดรธานี และภาคใต้ จัดกิจกรรมที่จังหวัดสงขลา

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
อานนท์ วิชานนท์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: