‘อรรถพล’ เผยกรณีตั้งประธานและบอร์ด สมศ.ชุดใหม่

ปลัด ศธ. เผยกรณีการตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ด สมศ. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตรวจสอบแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ด สมศ. ที่เสนอมา 6 คน ดำเนินการโดยชอบตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาของ สมศ. ปี 2561 ส่วนรายชื่อประธาน สมศ.ที่เสนอ ไม่เป็นไปตามมติบอร์ด สมศ. จึงต้องกลับไปดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีข่าวการแต่งตั้งประธานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และคณะกรรมการ สมศ.ชุดใหม่ รวมถึงผู้อำนวยการ สมศ. ที่ยังคงให้ น.ส.นันทา หงวนตัด รองผู้อำนวยการ สมศ. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สมศ. ทั้งที่มีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอชื่อประธาน สมศ.ชุดใหม่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งแล้ว แต่ไม่ทราบสาเหตุทำไมจึงยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ สมศ. ชุดใหม่

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมา น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) วิเคราะห์ความเหมาะสมเกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน สมศ. ซึ่ง ศธ.ได้พิจารณาเห็นว่า การเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สมศ.จำนวน 6 คน (4 ด้าน) เป็นการดำเนินการโดยชอบ ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สมศ. พ.ศ. 2561 เนื่องจากรายชื่อที่เสนอแต่งตั้ง เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ สทศ.

แต่สำหรับการเสนอรายชื่อประธาน สมศ. เป็นการดำเนินการไม่ชอบ ตามข้อ 14 วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว เนื่องจากรายชื่อที่ สมศ.เสนอมานั้น ไม่เป็นไปตามมติคณะกรรมการ สทศ. ซึ่งแม้จะล่วงเลยเวลามานานแล้วก็ตาม แต่เมื่อการดำเนินการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธาน สมศ. ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ รมว.ศึกษาธิการจึงให้ สมศ.ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

“ผมได้ลงนามในหนังสือแจ้งเรื่องนี้ให้ สมศ.รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อให้ สมศ.ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ยืนยันว่าการแต่งตั้งไม่เกี่ยวกับการเมือง ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ ก็ได้ย้ำถึงความจำเป็นของการประเมินคุณภาพภายนอก จะช่วยสะท้อนผลการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย” ปลัด ศธ. กล่าว


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: