ศธ.จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต ครั้งที่ 4

(3 กุมภาพันธ์ 2566) นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำบุคลากร 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม “ศธ.จิตอาสา ร่วมใจบริจาคโลหิต” ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

นายพิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตระหนักถึงสถานการณ์การขาดแคลนโลหิตสำรอง ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ การนำโลหิตไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วย

จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของ ศธ. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละ อุทิศตนช่วยเหลือและทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยการบริจาคโลหิต

ภาพกิจกรรม

เจษฎา วณิชชากร / ข่าว
กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.ศธ. / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: