คุณหญิงกัลยา หารือผู้แทนยูนิเซฟ เล็งยกระดับความรู้ดิจิทัลใน รร.ห่างไกล นำร่องที่ จ.เลยและกาญจนบุรี

(22 มีนาคม 2564) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนางคิม คยองซัน (Ms. Kyungsun Kim) ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือด้านการศึกษา ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ยูนิเซฟให้ความสนใจการพัฒนามนุษย์ในด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กระดับปฐมวัยและกลุ่มเด็กชนเผ่าชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นช่วงอายุที่คุ้มค่าในการลงทุน จึงต้องการเน้นความร่วมมือเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย เช่น เรื่องความปลอดภัยของเด็กจากโรคโควิด-19 ซึ่ง ศธ.ได้เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วว่า ควรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากต้องทำงานใกล้ชิดเด็กนักเรียน เป็นต้น

ขณะเดียวกัน เรื่องที่ยูนิเซฟให้ความสำคัญอย่างมาก คือ เรื่อง Digital Transformation โดยทำอย่างไรเพื่อให้ครูและนักเรียนได้ยกระดับความรู้ด้านนี้ให้มากที่สุด จึงได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ ศธ.ได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลจำนวน 2 แห่ง จากจังหวัดเลยและจังหวัดกาญจนบุรี มีเครือข่ายภาคเอกชนเข้ามาช่วยจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียน โปรแกรมการเรียนรู้ รวมถึงให้ครูสอนภาษาอังกฤษมาอยู่ประจำ ซึ่งสามารถเริ่มดำเนินการได้เลย เพื่อเป็นต้นแบบในการช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนให้สามารถเรียนรู้ด้านดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นภายใน 3-6 เดือน ก็จะได้สรุปแนวทางในการขยายไปสู่โรงเรียนขนาดเล็กอื่นอีกต่อไป

สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ได้มีความเห็นตรงกันว่าควรมีการทำระบบข้อมูลส่วนกลางภายใน ให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางยูนิเซฟและ ศธ. กำลังดำเนินการ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: