ปลัด ศธ.เปิดการประชุมกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ครั้งแรก ที่เชียงใหม่

(20 มีนาคม 2564) ปลัด ศธ. “สุภัทร จำปาทอง” เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ภาคเหนือ (ศึกษาธิการภาค 15) ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารระดับสูงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง-แม่ฮ่องสอน และบุคลากรในสังกัด ศธ. เข้าร่วมประชุม

วีดิทัศน์สัมภาษณ์

ปลัด ศธ. กล่าวว่า โครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 เป็น​การ​เยี่ยมชมการดำเนินงานของภูมิภาคใน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยได้พูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการด้านการศึกษา 3 กลุ่มย่อย คือ โรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง โรงเรียน​คุณภาพ​ของ​ชุมชน​ และโรงเรียน Stand Alone

จากการลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุมร่วมกัน ทำให้ได้รับทราบสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้น หารือแนวทางว่าจะช่วยเหลือกันอย่างไร และมีประเด็นใดที่หน่วยงานส่วนกลางควรดำเนินการ ซึ่ง ศธ.ต้องการเห็นความสามารถในการให้บริการดูแลนักเรียนจำนวนมากขึ้น พัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประมาณ 1,200-1,500 คน แล้วต่อยอดช่วยเกื้อหนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบให้เป็นเครือข่ายพันธมิตรร่วมกัน

ขณะเดียวกัน​ ศธ.ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมด้านการศึกษาในพื้นที่ ผู้บริหารระดับจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวแทนผู้บริหารการศึกษาเอกชน รวมทั้งคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งมีเรื่องที่รับทราบอยู่แล้ว และมีบางประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจจะนำไปหาแนวทางแก้ไข​ร่วมกับประเด็นปัญหา​ของพื้นที่​อื่นได้ในการจัดโครงการ​ ศธ.สัญจร​ครั้งต่อไป ทำให้เกิดเป็นแพลตฟอร์มของการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพร่วมกัน

ปลัด ศธ. ได้ยกตัวอย่างประเด็น​ในการหารือ เช่น การบรรจุครูในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะมีผลกระทบต่อคุณครูโรงเรียนเอกชน เนื่องจาก​ครูโรงเรียนเอกชนครูมักจะมาสอบเป็นข้าราชการ เมื่อมีการย้ายงานแล้วทำให้โรงเรียนเอกชนเดิมไม่สามารถจัดหาครูได้ทัน ศธ.จึงพยายามจัดการระยะเวลาการสอบบรรจุครูให้สอดคล้องกับการหมุนเวียนครูและการเกษียณอายุราชการ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อโรงเรียนเอกชนน้อยที่สุด

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: