องค์กรด้านเด็กและสตรี บุกศธ.แก้ปัญหาครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน

องค์กรด้านเด็กและสตรี บุกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทวงถามความคืบหน้า แก้ปัญหาครูนอกแถว หลังเกิดเหตุฉาวซ้ำซาก ย้ำขอให้ ศธ.จัดหนัก แก้ปัญหาล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนอย่างจริงจัง​

(11 มีนาคม 2564) น.ส.อังคณา อินทะสา ตัวแทนมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง พร้อมด้วยแกนนำมูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว และเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา จำนวน 40 คน ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี และนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารราชวัลลภ

น.ส.อังคณา กล่าวว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้ เพื่อต้องการทวงถามความคืบหน้าการลงโทษครูที่ก่อเหตุข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน โดยเครือข่ายได้ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ประณามและให้ลงโทษสถานหนักแก่ครูที่หาประโยชน์ทางเพศกับเด็ก พร้อมให้กำลังใจครูส่วนใหญ่ที่ยังคงมีจรรยาบรรณครู

“หลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ควรปลอดภัย สะท้อนให้เห็นถึงกลไกและมาตรการของสถานศึกษาที่อ่อนแอ ขาดความจริงจัง มิหนำซ้ำยังพบว่าผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรบางท่าน ยังช่วยกันปกปิดให้ความช่วยเหลือครูผู้กระทำผิดอีกด้วย”

เครือข่ายฯ มีจุดยืนและข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 1. ขอให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ยังคงมุ่งมั่น ทำหน้าที่ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นักเรียน ด้วยความรักและเมตตา เป็นแบบอย่างที่ดี และขอประณามบุคคลที่เข้ามาอาศัยวิชาชีพครู ทำร้ายลูกศิษย์ ด้วยอำนาจที่เหนือกว่า ทั้งการหาประโยชน์ทางเพศและประโยชน์อื่นจากนักเรียนในทุกรูปแบบ ตลอดจนการใช้อำนาจในการละเมิดสิทธิเด็ก
 2. ขอทราบความคืบหน้า ผลการดำเนินการกับครูที่กระทำความผิด และมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้กระทรวงฯ แถลงต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการ
 3. ควรปรับปรุงกลไกระดับกระทรวงที่ตั้งขึ้น เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา ยึดหลักความเป็นอิสระ ตรวจสอบได้ มีองค์กรภายนอกที่เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศเข้าร่วมทำงาน มิใช่การดำเนินการภายใต้คนของกระทรวงฯ และต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ครู ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองรับทราบและเข้าถึงกลไกดังกล่าวได้อย่างเต็มที่
 4. ควรให้การศึกษาแก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศ เกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก การเคารพความเสมอภาคระหว่างเพศ และมีแนวปฏิบัติเพื่อสร้างให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากความรุนแรงทางเพศและการละเมิดสิทธิเด็กทุกรูปแบบ
 5. ในกรณีที่เกิดเหตุความเสียหายต่อเด็กนักเรียนที่เป็นการละเมิดกฎหมาย กระทรวงฯ ต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าทุกข์ร่วมในการแจ้งความดำเนินคดี ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เด็กผู้เสียหายและผู้ปกครอง และจัดการให้เด็กเข้าถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและได้รับการเยียวยาทางจิตใจและสภาวะแวดล้อมทางสังคมโดยเร่งด่วน
 6. ในกรณีที่สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าครูหรือบุคลาการทางการศึกษาอื่นมีการกระทำผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียน ให้กระทรวงฯ ลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุด ถอนใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวเข้ามาใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์จากเด็กนักเรียนอีก
 7. ถึงเวลาที่กระทรวงฯ ต้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่มีเนื้อหาเรื่องทักษะชีวิตว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศ การเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
 8. ขอให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองช่วยกันเฝ้าระวัง แจ้งเหตุ ไม่เพิกเฉยต่อการคุกคามทางเพศ การละเมิดสิทธิเด็ก ตลอดจนสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อเด็ก อย่ายอมให้บุคคลหรือกลุ่มคนใดเข้ามาทำร้ายเด็กและให้แวดวงการศึกษาเสื่อมเสีย

ขอฝากไปถึง รมว.ศธ.คนใหม่ที่จะเข้ามารับตำแหน่ง ขอให้รื้อใหญ่ทั้งระบบ จัดหนัก เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง และขอให้จริงใจแก้ปัญหา ไม่ใช่ได้คนที่ตอบโจทย์ทางการเมืองมากกว่า เพื่อเข้ามาแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง

ปลัด ศธ. กล่าวว่า เราไม่อยากเห็นเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเด็ดขาดในสถานศึกษา โดยเฉพาะการคัดเลือกคนเข้ามาเป็นครู เป็นเรื่องสำคัญมาก รวมทั้งสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องเอาจริง ลงโทษผู้กระทำความผิดที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนโดยเร็ว และ ศธ.พร้อมจะจัดเวทีร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อรับฟังและจัดทำข้อเสนอร่วมกันในเรื่องนี้ด้วย

ข่าวเพิ่มเติม ETVMac

One thought on “องค์กรด้านเด็กและสตรี บุกศธ.แก้ปัญหาครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน

Add yours

 1. ชูวิทย์ จันทรส เลขาธิการมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว พูดว่า:

  มูลนิธิฯและเครือข่าย กำลังรอดูว่าจะมีการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขตามที่ ท่านปลัดรับปากไว้เมื่อไหร่ รอคับ

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: