คุณหญิงกัลยา เปิดกิจกรรมกีฬาหน้ากระทรวง “เสมา คัพ”

(9 มีนาคม 2564) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาราชการแทน รมว.ศธ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาหน้ากระทรวง “เสมา คัพ” พร้อมด้วยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. รวมทั้งบุคลากรในสังกัด/ในกำกับเข้าร่วม โดยจะเป็นการแข่งขันฟุตซอล 6 คน ทุกเย็นหลังเลิกงาน ตั้งแต่ 9-31 มีนาคมนี้ ที่สนามหน้า ศธ.

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ และทุกช่วงวัยให้เป็นคนมีเก่งและมีคุณภาพ ทั้งในด้านการเสริมสร้างสุขภาวะด้านการพัฒนาจิตใจและด้านการสร้างความสามัคคีขององค์กร เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ยิ่งขึ้น

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เห็นความสำคัญของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากร ทั้งในด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ ด้านการพัฒนาจิตใจ ด้านการสร้างความสามัคคีของคนในองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสังกัด ศธ. โดยจัดให้มีกิจกรรมกีฬาหน้ากระทรวง “เสมา คัพ” ระหว่างวันที่ 9-31 มีนาคม 2564 ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดและในกำกับของ ศธ. ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งความมีน้ำใจนักกีฬา มีความสามัคคีได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ประกอบด้วยข้าราชการลูกจ้างบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

โอกาสนี้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ได้มอบนมไวตามิลค์สนับสนุนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้บริหารสายการบินนกแอร์มอบตั๋วเครื่องบินไป-กลับภายในประเทศ จำนวน 14 รางวัล สำหรับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน นายสัมมนาการณ์ บุญเรือง มอบเครื่องดื่มสปอนเซอร์สำหรับนักกีฬา ผอ.รร.สายน้ำผึ้งมอบน้ำดื่มตลอดการแข่งขัน และหนุ่ยกาแฟโบราณ ในนามทีมเพื่อนเบสท์ มอบกาแฟ 500 แก้ว

จึงขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ ร่วมรับชมเชียร์การแข่งขันฟุตซอล “เสมา คัพ” 2021 ได้ทุกเย็นหลังเลิกงาน

อิชยา กัปปา / สรุป
ปกรณ์ เรืองยิ่ง / ภาพ
สถาพร ถาวรสุข / ภาพมุมสูง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: