“ครูพี่โอ๊ะ” ชวนอุดหนุนสินค้าพรีเมี่ยม กศน.ปทุมธานี พร้อมผลักดันสู่ “Signature Market by ชุมชน กศน.”

(8 กุมภาพันธ์ 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน.พรีเมี่ยมผ่านช่องทางออนไลน์ “Signature Market By ชุมชน กศน.”* โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 2 ให้การต้อนรับ ณ แหล่งเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ตามวิถีพ่อ วิถีพอเพียง สำนักงาน กศน.อำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงาน กศน.ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต ในส่วนของการพัฒนาทักษะอาชีพที่สำนักงาน กศน.ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้ฝึกทักษะด้านการพัฒนาอาชีพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมหรืออาจจะเป็นรายได้หลักของครอบครัวในอนาคต

จึงได้มีการจัดการศึกษาอาชีพให้ประชาชนในชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยในแต่ละชุมชนได้ผลิตสินค้าของชุมชนออกมาและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนนั้น ๆ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างตลาด สำหรับการจำหน่ายสินค้าของผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพภายใต้โครงการดังกล่าว ขาดความเชื่อมโยงในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักผลิตภัณฑ์/สินค้าจากชุมชนอย่างแพร่หลาย

ดังนั้น การส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้มากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในส่วนของผลิตภัณฑ์/สินค้า ที่พัฒนาโดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ปทุมธานี มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เช่น สไบมอญ, กล้วยหอมทองพันล้าน, ฝรั่งกิมจูเกษตรธรรมชาติ, ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (ปุ๋ย/ตะกร้าสาน), ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง, ผลิตภัณฑ์ปลาดุกแปรรูป, กาละแมรวงข้าว, ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม, ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ, อาหาร/ขนมขึ้นชื่อเมืองปทุมธานี คือ เมี่ยงคำกลีบบัวหลวง/ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วแดง ฯลฯ ซึ่งจะต้องเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ การตลาด และการจำหน่าย ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น

ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ “ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ต โดย ชุมชน กศน.” Signature Market by ONIE Community รับชมหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่เพจนี้

*จุดเริ่มต้นของ “ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ต โดย ชุมชน กศน.” ขอพาทุกคนย้อนเวลาไปสัมผัสเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นล้ำค่าผ่านงานฝีมือสัญชาติไทย งดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ แต่หลายพื้นที่ยังขาดองค์ความรู้ในเชิงนวัตกรรมที่สร้างให้เกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่สนับสนุนผลงาน

ทางเครือข่าย กศน. เล็งเห็นความสำคัญในการสานต่อภูมิปัญญาไทย จึงร่วมมือกับภาคเอกชน ช่วยให้ผู้ประกอบการชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้อย่างตรงจุด นำไปสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชน การกระจายสินค้าไปยังตลาดใหม่ ๆ ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ต โดยชุมชน กศน.

จึงเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพเยี่ยมของคนไทย จาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอีสาน และภาคใต้ สามารถสานต่อภูมิปัญญาล้ำค่าจากท้องถิ่นไปสู่ตลาดโลก เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เติมเต็มความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสู่ชุมชน

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: