สพฐ.กำหนดการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี 2563 ให้ ศธจ.ดำเนินการจัดสอบ เปิดรับสมัคร 17-23 กรกฎาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 3220 ,ว 3221 ,3222 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ซึ่งเป็นการแจ้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทุกจังหวัด ให้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ตามปฏิทิน ดังนี้

  • ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563
  • รับสมัคร 17-23 กรกฎาคม 2563
  • สอบข้อเขียน ภาค ก ข วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ข วันที่ 7 กันยายน 2563
  • สอบภาค ค และประกาศผล ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) กำหนด
  • ระยะเวลาขึ้นบัญชีสอบ 2 ปี

นอกจากนี้ ได้กำหนดประเภทวิชาหรือกลุ่มวิชา สาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน หรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพในขณะสมัครสอบ รวม 7 กลุ่มวิชา คือ ภาษาพม่า ดนตรีพื้นเมือง กิจกรรมบำบัด จิตวิยาคลินิก แพทย์แผนไทย ช่างก่อสร้าง และการพยาบาล

รออัปเดทหนังสือนำส่ง 18 มิ.ย.2563