ศธ.ประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

(12 มิถุนายน 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงฯ แล... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑