หมวดหมู่
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

รมว.ศธ.บรรยายพิเศษ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการศึกษาไทย “การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System : TE2S)” การศึกษาที่มีความเป็นเลิศในแบบของตนเอง

(8 มิถุนายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระ […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.เห็นชอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 441 ราย

(8 มิถุนายน 2563) นายวีระ แข็งกสิการ  ผู้ตรวจราชการกระท […]