หมวดหมู่
เสมา 2

ศธ.เตรียมวิทยาลัยเกษตรฯ ผลิตอาหารปลอดภัยให้กับประเทศและโลก ใช้ STI สร้างความรู้-พัฒนาเกษตรกรไทยสู่ Digital Farming

(24 มิถุนายน 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิ […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ : แก้ไขเกณฑ์อายุเด็กที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญาเป็น 12 ปี และประกาศวันหยุดราชการ 6-7 ก.ค.2563

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในส่วนท […]