รมช.ศธ.กนกวรรณ ลงพื้นที่หนองบัวลำภู-หนองคาย ย้ำฟังทุกเสียงเพื่อแก้ปัญหาบุคลากรชั้นผู้น้อยจนถึงระดับบริหาร “พูดจริง ทำจริง ทลายทุกข้อจำกัด”

(14 มิถุนายน 2563) ดร.กนก