หมวดหมู่
เสมา 3

รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสดสุริยุปราคาบางส่วน และเยี่ยมชม รร.การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

(21 มิถุนายน 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ […]

หมวดหมู่
เสมา 3

เสมา3 ‘ครูโอ๊ะ’ ลงพื้นที่ยโสธร ผลักดันการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีอีสาน บนพื้นฐานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

(21 มิถุนายน 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ […]