หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เกี่ยวกับมาตรการยกเว้นภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา

(2 มิถุนายน 2563) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกร […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

นายกรัฐมนตรี แถลงแนวทางการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เผยเริ่มนับการเรี […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

ประกาศ ศธ. เรื่อง การเปิดเรียนและการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในระยะแรก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ) ล […]