รมช.ศธ. ‘ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์’ มอบนโยบายที่ กศน.สมุทรสาคร พร้อมเดินหน้าลูกเสือมัคคุเทศก์ เน้นทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

จังหวัดสมุทรสาคร (10​ มิถ