หมวดหมู่
เสมา 2

สพฐ.เปิดตัวนวัตกรรมสื่อเสมือนจริง (AR) เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านธนบัตรอันทรงคุณค่า

(22 มิถุนายน 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.พร้อมรับมือเปิดภาคเรียน ภายใต้โควิด-19

(22 มิถุนายน 2563) นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐ […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.ประชุมชี้แจงแนวทางการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

(22 มิถุนายน 2563) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ […]