สพฐ.เปิดตัวนวัตกรรมสื่อเสมือนจริง (AR) เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านธนบัตรอันทรงคุณค่า

(22 มิถุนายน 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีความตระหนักในความสำคัญของการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ จึงได้มีนโยบายเสริมสร้างการอ่าน การเขียน เรียนประวัติศาสตร์ ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย ที่ครูต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนวิธีการสอน และกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย ให้นักเรียนสามารถเรียนประวัติศาสตร์ไทยอย่างเข้าใจ สนุก และท้าทาย สามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยได้ด้วยตนเอง

รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้กับนักเรียน โดยใช้สื่อเสมือนจริง หรือ “AR” (Augmented Reality) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พลิกโลกระหว่างความจริงกับการจำลองให้เข้าร่วมเป็นสิ่งเดียว ผ่านการมองผ่านอุปกรณ์ ทำให้ระบบการเรียนการสอนมีความสนุก ท้าทาย และน่าสนใจ และครูยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนในสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ต่อไปได้

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนานวัตกรรมสื่อเสมือนจริง (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ภายใต้แนวคิด “ภูมิใจภักดิ์ รักษ์ความเป็นไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย จากธนบัตรอันทรงคุณค่า” ที่มีภาพหลายอย่างปรากฏอยู่ แต่ละภาพมีเรื่องเล่าความเป็นมาสื่อให้เห็นถึงประวัติในแต่ละยุค

โดยการนำโทรศัพท์มือถือมา Scan บนธนบัตรมูลค่า 20, 50, 100, 500, 1000 ในจุดที่กำหนด จะเกิดภาพ 3 มิติ นำไปสู่เรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งแต่ละธนบัตรจะมีเรื่องราวแตกต่างกันไป

ถือเป็นการเรียนในรูปแบบใหม่ทำให้ครูผู้สอน นักเรียน และเยาวชน รู้สึกสนุก ท้าทาย เข้าถึงได้ง่าย สามารถเข้าใจในประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ทำให้นักเรียนและเยาวชนเกิดความสำนึกรักในชาติ

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

One thought on “สพฐ.เปิดตัวนวัตกรรมสื่อเสมือนจริง (AR) เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผ่านธนบัตรอันทรงคุณค่า

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: