รองปลัด ศธ. ‘สุทิน’ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มรภ.เชียงใหม่ สาขาบริหารราชการ ประจำปี 2562-2564

24 พฤษภาคม 2566 / รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร และพระพิฆเนศวร ให้แก่นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริหารราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เชียงใหม่ ประจำปี 2562-2564

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มรภ.เชียงใหม่ ได้ผลิตบุคลากรออกไปรับใช้สังคมเป็นจำนวนมาก ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยศิษย์เก่าได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์

มรภ.เชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา มรภ.เชียงใหม่ วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี โดยในปีนี้ได้เดินทางมามอบรางวัลให้แก่นายสุทิน แก้วพนา ณ ห้องทำงานรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลในสังคมได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

นายณัฐพล สุกไทย / ข่าว
นายธนภัทร จันทรห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: