กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ยูเนสโก ฝรั่งเศส

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 เวลา 18:40 น. ส... Continue Reading →

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ สช.ว่าด้วยหลักฐานการจบหลักสูตร และการออกประกาศนียบัตร ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เผยแพร่ระเบ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑