‘อรรถพล’ เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศ ศธ.และแนวทางการปฏิบัติ “ป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม”

23 พฤษภาคม 2566 – นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิ... Continue Reading →

ศธ.ลงพื้นที่ช่วยเหลือเหตุพายุถล่มโรงเรียนที่พิจิตร ปลัด ศธ. ‘อรรถพล’ สั่งปูพรมตรวจสอบจุดเสี่ยงในสถานศึกษาทั่วประเทศ กำชับดูแลความปลอดภัยทุกด้าน

(23 พฤษภาคม 2566) นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑