‘ตรีนุช’ เปิดประชุม “จิตอาสา ก.ค.ศ.” พาทีมส่วนกลางเข้าใจบริบทของพื้นที่

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม “จิตอาสา สำนักงาน ก.ค.ศ. พบเพื่อนครู” ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ในฐานะรับผิดชอบงานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว สนองต่อแนวพระราชดำริฯ และสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งนี้ มีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รศ.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร เข้าร่วม

รมว.ศธ. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสาให้กับโรงเรียนพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร ก.ค.ศ. ส่วนกลาง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน และพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหารและครู ซึ่งจะเป็นการสัมผัสและรับข้อมูลขั้นต้นจากพื้นที่จริง ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและต่อยอดการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะด้านบุคลากรของ ศธ. ที่จะได้รับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนและนักเรียน ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมากขึ้นด้วย

ตลอดระยะเวลา 2 ปีมานี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. นับเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานบุคคลของ ศธ.อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการบริหารงานบุคคล (HRMS & DPA) การกระจายอำนาจการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา สู่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ด้วยหลักธรรมาภิบาล การปรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ว.PA) การปฏิรูปการผลิตครู ด้วยการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ ผลักดันให้มีการคืนอัตราผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น

“ขอขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของชาว ก.ค.ศ.ทุกท่าน ที่ร่วมขับเคลื่อนการทำงานอย่างเข้มแข็งตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมา พร้อมกับการจัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อพัฒนาครู สู่การเรียนการสอนที่ดีแก่เด็ก ๆ ของเรา นับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กสระแก้วเป็นอย่างมาก” รมว.ศธ.กล่าว

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: