‘อรรถพล’ พร้อมศึกษาธิการภาค ลงพื้นที่ติดตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ที่เชียงราย

จังหวัดเชียงราย 3 มีนาคม 2566 – นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านกลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

โดยมีคณะผู้บริหารร่วมลงพื้นที่และประชุมรายงานผลการดำเนินงาน อาทิ นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15, นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16, นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา, นางสาวหัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง, นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และตัวแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1, 3, 4 และ สพม.เชียงราย

โอกาสนี้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รายงานผลการดำเนินงาน การรับสมัครอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมีจำนวนผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 187 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รายงานผลการดำเนินงานด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย ในขณะที่ นายปรีชารัตน์ อินทระ รอง ผอ.สพม.เชียงราย นำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และ นายอาวุทธิ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา

การลงพื้นที่ครั้งนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ตามบทบาทของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดเชียงราย โดยนายสุรพล วงศ์หวัน ผอ.กศน.จังหวัดเชียงราย และ ผอ.กศน.อำเภอ, ผอ.กศน.ตำบล ในจังหวัดเชียงราย ร่วมให้ข้อมูลและนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการทำงานในรูปแบบนิทรรศการที่ประสบผลสำเร็จและได้รับรางวัลระดับต่างๆ

รับชมภาพได้ที่ Facebook ศธ.360 องศา

ภาพ/ข่าว ศธจ.เชียงราย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: