‘ตรีนุช’ มอบนโยบาย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา “ยึดธรรมาภิบาล-ย้ำความโปร่งใส-ล้ำด้วยเทคโนโลยี-เลิศด้วยประสิทธิภาพ”

15 กุมภาพันธ์ 2566 – นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทาย : จาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” ร่วมด้วยนายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ., นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ผ่านการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่จะสร้างการรับรู้ การจัดตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งหมด 245 เขต โดยเป้าหมายสำคัญในการจัดตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา คือ การกระจายอำนาจสู่พื้นที่ สร้างความยืดหยุ่นมากขึ้น มีการทำงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชื่อมั่น มีขวัญกำลังใจในการทำงานขับเคลื่อนการศึกษาไทย

ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำเรื่องการส่งมอบงาน หรืออำนาจต่าง ๆ จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ติดตามประเมินผลด้วย หลังจากที่มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว อาจจะต้องมีต้องมีการปรับเปลี่ยนระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมสู่การปฏิบัติจริง

“เจตนารมณ์ของ ศธ. ที่จัดตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 11 คนนั้น มีองค์ประกอบเป็นตัวแทนที่ ศธ.ต้องการให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ทั้งตัวแทนครู ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ตัวแทนโรงเรียน ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากท้องถิ่น เป็นต้น เนื่องจากต้องการให้มีความหลากหลาย โดยทาง ศธ. คิดว่าเป็นโครงสร้างที่ดีที่สุด ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานก็เป็นบุคคลที่ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะขับเคลื่อนโครงสร้างตรงนี้ให้โปร่งใส จึงอยากขอให้ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทั้งบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา หรือสมาชิกในองค์คณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มาร่วมมือกันพัฒนา ปรับปรุงระบบของเราให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
ณัฐพล สุกไทย / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: