คุรุสภา กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2565

รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” ลงนามประกาศสอบตั๋วครูแล้ว กำห... Continue Reading →

รมว.ศธ.ตอบกระทู้ถาม “ปัญหาเรื่องการชำระค่าเทอม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19”

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เผยแพร่คำตอ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑