ศธ.จัดพิธี “ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน” เพื่อแนะนำชี้แจงการนำนักเรียน นักศึกษาและผู้แทนสถานศึกษา เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

(28 ธันวาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิก... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑