“ตรีนุช” ตรวจอาชีวะจิตอาสา ศูนย์บริการประชาชนจุดพักรถ-พักคน บนถนนสายหลักและสายรอง 241 ศูนย์ทั่วประเทศ

เสมา 1 ลงพื้นที่ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมอาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน “พักรถ-พักคน” ซึ่งเป็น 1 ใน 6 โครงการของขวัญปีใหม่ 2565 ที่ ศธ.มอบแก่ประชาชน ได้เดินทางอย่างปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้บริการระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4  มกราคม 2565 พร้อมชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “อาชีวะอาสา”

วันนี้ (30 ธ.ค. 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษาและอาจารย์ ของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ซึ่งมาตั้งศูนย์บริการประชาชน ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ราชพฤกษ์ กม.35 จังหวัดปทุมธานี ตามโครงการอาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยกล่าวว่า ได้เห็นถึงความสามารถของนักศึกษา ได้เห็นความพร้อมในการให้บริการประชาชนของนักศึกษาและอาจารย์ ความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ และเห็นถึงความสุขของประชาชนที่มารับบริการ

โครงการดังกล่าวมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยปีนี้ อาชีวะจิตอาสา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เปิดศูนย์บริการประชาชนจุดพักรถ-พักคน บนถนนสายหลักและสายรองจำนวน 241 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่ และได้ไปร่วมสังสรรค์กับครอบครัวอย่างมีความสุข โดยศูนย์นี้จะให้บริการประชาชนฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4  มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่งภายในศูนย์มี 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมพักรถ ได้แก่ บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ กิจกรรมพักคน ได้แก่ บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และอื่น ๆ รวมทั้ง ให้บริการที่นั่งพักผ่อน บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น เป็นต้น และขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ”อาชีวะอาสา”ใน App Store และ Play Store ซึ่งสามารถนำไปสู่สถานที่ตั้งของศูนย์บริการประชาชนจุดพักรถ-พักคนได้ทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: