ศธ.ออกประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 1-14 ม.ค.2565

(30 ธันวาคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยให้บุคลากรในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from Home) อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 มกราคม 2565 โดยการปฏิบัติงานต้องไม่กระทบกับภารกิจให้บริการแก่ประชาชน ยกเว้นผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ ระดับบริหารสูง บริหารต้น อำนวยการสูง และผู้เชี่ยวชาญขึ้นไป ให้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานต้นสังกัดตามปกติ และให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานภายในที่พักของบุคลากรในสังกัดในเวลาราชการให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บุคลากรที่ต้องเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: