ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

(18 พฤศจิกายน 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่กิจการยุวกาชาดไทยจะมีวาระครบรอบ 100 ปี วันที่ 27 มกราคม 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดประกวดดังกล่าว เพื่อให้ได้ตราสัญลักษณ์ใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวกาชาดเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ตลอดปี 2565

โดยมีผลงานส่งเข้าประกวด และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 238 ชิ้นงาน คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก เพื่อนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบ จำนวน 6 ชิ้นงาน แต่มีเจ้าของผลงานมานำเสนอเพียง 5 ชิ้นงาน โดยมีรายชื่อผู้ชนะการประกวด ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ นายวีระพงษ์ อมรสิน
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ นายอศิระ พิพัฒน์ธาราสกุล
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวธัญสุดา พิมเสน
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวอัชราพร พันธ์สงค์ และเด็กชายภูมิวชร ภูมิจิตร

อิชยา กัปปา / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

One thought on “ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: