เสมา3 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.กระบี่ มอบนโยบาย กศน. จัดการศึกษาผู้พิการ-ด้อยโอกาส รับฟังสภาพปัญหาโรงเรียนเอกชน และเปิดศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย

(15 พฤศจิกายน 2564) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์... Continue Reading →

เสมา2 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร​ ที่พังงา พร้อมยกระดับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทย์ เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานนวัตกรรมพังงา ชูการเรียนรูปแบบ​ PjBL บูรณาการ​ “STEAM for INNOPRENEUR”

รมช.ศธ. "คุณ​หญิง​กัลยา โสภณพนิช" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร​ ... Continue Reading →

เสมา 1 ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จ.กระบี่: ติดตามนโยบายการศึกษาพิเศษ พร้อมขยายศูนย์การศึกษาพิเศษให้ครบทุกอำเภอ ช่วยเหลือดูแลเด็กพิการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เสมา 1 "ตรีนุช เทียนทอง" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร จังหวัดกระ... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑